Obec Lukavica
ObecLukavica

Spustili sme pre vás nový web.

Poskytovanie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoba bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Lukavica k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať.

Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje. Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodné tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné riešenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:

Písomnou formou
na adresu: Obec Lukavica, Lipová 1409/1, 962 31 Lukavica v podateľni obecného úradu Lukavica na e-mail: lukavica@zoznam.sk, lukavicaocu@gmail.com

Osobne v podateľni obecného úradu v stránkové dni:

  • Utorok 7.30 do 18:00
  • Streda 7.30 do 16:00
  • Štvrtok 7.30 do 18:00

So žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradnej tabuli prípadne na internetovej stránke obce : http://www.lukavicazv.sk

Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvek vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom.

Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov. Výšku úhrady stanovuje Smernica o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce Lukavica.

Proti rozhodnutiu OcÚ Lukavica o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Aktuálne počasie

dnes, piatok 1. 12. 2023
rain and snow 2 °C 0 °C
sobota 2. 12. rain and snow 3/-1 °C
nedeľa 3. 12. zamračené 0/-9 °C
pondelok 4. 12. takmer jasno -1/-10 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

obec Lukavica

Kde nás nájdete?

Obecný úrad Lukavica

Lipová 1409/1

962 31 Lukavica