Obec Lukavica
ObecLukavica

Spustili sme pre vás nový web.

Daň za predajné automaty

Daň za predajné automaty je jednou z miestnych daní.

Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty (t. j. za čo sa daň platí) sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daňovník

Daňovníkom (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. Základ dane Základom dane (t.j. od čoho výška dane závisí) je počet predajných automatov. Sadzba dane Určuje ju obec za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

(t. j. od kedy sa stáva osoba prevádzkujúca predajné automaty daňovníkom)
Vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

Oznamovacia povinnosť, vyrúbenie dane a platenie dane

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Tlačivo "Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti k miestnej dani za predajné automaty" si môžete stiahnuť v sekcii "Tlačivá na stiahnutie" alebo priamo v kancelárii OcÚ.
Obec vyrubí daň platobným výmerom.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za predajné automaty, najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti a spôsob identifikácie predajných automatov, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane, splátky dane a lehotu splatnosti splátok dane.

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
slabý dážď 29 °C 18 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 27/17 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 25/15 °C
pondelok 24. 6. slabý dážď 25/13 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Tetovanie

obec Lukavica

Kde nás nájdete?

Obecný úrad Lukavica

Lipová 1409/1

962 31 Lukavica